Sosyal Sorumluluk

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
  • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
  • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
  • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

TOPLULUK İÇİ ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLERİ

Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz

Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.

Çevresel etkilerimizi belirleriz

Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz.

Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.

Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz

Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.

Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.

Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.